NETTBUTIKK

Kunst & Kunsthåndverk

Kunst & Kunsthåndverk

Av Birgitt H.Gjerpe
Middelalderstil tavler Black Magic Woman

Black Magic Woman

Kr. 4,800

En burlesque er et litterært, dramatisk eller musikalsk verk som er ment å være en karikatur, parodi eller teatralsk ekstragavanse.

Ordet henspeiler på det italienske ordet burla, som betyr spøk, latterliggjøring eller hån.
Betegnelse på en løssluppen, grovkornet komedie. En blanding av farse og opera.
Burlesque ble den viktigste musikkteatersjangeren på 1800 tallet. Den oppsto hovedsakelig i New York og spredte seg senere til Europa, mest i byene Wien, Paris og London. En av retningene ble kalt viktoriansk.
Kunstneren Toulouse Lautrec foreviget showene og dansen gjennom sine tegninger og malerier fra den kjente kabaretscenen Moulin Rouge i Paris .
Han ble viden kjent for denne kunsten.

Klikk på bildene for å lese mer om kunst tavler, kunsthåndverk og om kunstneren selv.