Historier & Nyheter

Den Franske Lilje Middelalderstil Birgitt Gjerpe

I mange av mine tavler har jeg brukt Den Franske Lilje, som har et vakkert dekorativt design. 

Den er en heraldisk figur, som er mest kjent fra Frankrikes kongevåpen, og er et hyppig brukt element i mange europeiske nasjoner og i islamsk kunst. 
Opprinnelsen er uklar.  
Man kan finne Den Franske Lilje i veldig mange ulike sammenhenger: glassmalerier, mynter, segl, hjelmer, kommunevåpen, flagg, tekstiler,
sportsflagg, gravsteiner, slektsvåpen, speideren og i bygg og arkitektur.


I følge en fransk historiker representerer de tre kronbladene de tre middelalderske sosiale eiendommene: almuen, adelen og presteskapet.
Forskjellige kulturer har tolket det på ulike måter.  Noen mener liljen er symbol på renhet, både politisk og religiøst. Andre mener den representerer tro, visdom og ridderlighet.
I en annen tolkning  heter det at det er den hellige treenighet. 
I Norge finner vi også liljen i flere sammenhenger. Bla. kan man se den på stein - og treskulpturer fra middelalderen, hvor personen bærer krone med liljen.

 

 

Middelalderstil Utstillinger

Plakat Birgitt
PLakat Gudem
Plakat Vera
Plakat Grand Mastiff
Klikk på bildene for å lese mer om kunst tavler, kunsthåndverk og om kunstneren selv.

Logg Inn

Her kan du logge inn for å administrere kundekontoen din hos Middelalderstil.