Historier & Nyheter

Ordet katedral kommer fra cathedra (latinsk), som betyr stol. En katedral var, og er, en biskops kirke, stedet hvor biskopen har sin stol.

Jeg er spesielt fascinert av den romerske (år1050 til ca 1250) og den gotiske (år 1150 til ca 1550) arkitekturstilen. Den førstnevnte er kjent for sine rundbuer over portaler og vinduer. Søylene dannet arkaderekker og ble avsluttet med kapiteler (søylehoder). Gotikkens arkitektur kjennetegnes ved spissbuer, krysshvelv og strebebuer, som ble kombinert på en ny måte. I denne peioden kom også glassmaleriene og de monumentale rosevinduene.
Katedralen hadde en veldig viktig rolle i samfunnet. I kirkeåret var det et sted for store fester. Det var et slags utstillingssted med malerier, skulpturer og glassmalerier, hvor historiene ble refortalt, og på den måten ble det undervist om religionen. 
Katedralen uttrykte viktigheten og makten kirken hadde. Den var også i høyeste grad en sosial møteplass, business plass, handelssted og noen steder et militært fort. 
I katedralene var det også skoler, rettsdomstoler og deler av parlamentet. 
Hvis biskopen flyttet til en ny større by , ble det bygget en ny katedral der.
Å bli begravd i en katedral var bevis på høy sosial status, og at  familien hadde makt

Nidarosdomen birgitt gjerpe katedral middelalderstil
Nidarosdomen

Middelalderstil Utstillinger

Plakat Birgitt
PLakat Gudem
Plakat Vera
Plakat Grand Mastiff
Klikk på bildene for å lese mer om kunst tavler, kunsthåndverk og om kunstneren selv.

Logg Inn

Her kan du logge inn for å administrere kundekontoen din hos Middelalderstil.