Middelalderstil Logo

BIRGITT H. GJERPE

OM MIN KUNST

Det som driver meg når jeg skaper min kunst er spiritualitet, verdier, mellommenneskelige
relasjoner og skjønnhet.
Spesielt er jeg opptatt av de ikke-materialistiske verdiene.
I noen av verkene har jeg også fokusert på historien. Med den som bakgrunn, forstår jeg
nåtiden bedre.

Man kan beskrive verkene mine som mosaikker, noe som er satt sammen av fargede
biter, uensartede, skiftende sammensetning, noe som blir et hele.
Tenker dette også som et symbol på fellesskap mellom dyr, planter, moder jord
,menneskene. Vi fungerer sammen i en helhet.
Når jeg skal skape mine mosaikker, vier jeg mitt arbeid til inspirasjon, både i meg selv og
i andre

MOSAIKK

Mosaikken tar opp i seg opplevelsen av spirituell enhet.
Det er mer i verden enn vi kan se. Det er mer enn det materielle.
Min opplevelse av spiritualitet er blant annet gjennom arbeid og kontakt med min kunst.
Denne opplevelsen ønsker jeg å dele med andre. Når mine verk får et nytt hjem, tar de med
noe av energien - og intensjonen jeg har om skjønnhet.
Lar du ditt nysgjerrige blikk gli over tavlene mine, vil du finne små deler, biter, som har tilhørt
både nålevende mennesker og mennesker fra tidligere generasjoner tilbake. Det er verdifulle
minner og verdier, representasjon av levde liv.
Ofte er det smykker som andre har brukt, som de har ikledd seg i sammenhenger de har
gledet seg til. Eller det kan være smykker som har fulgt dem i det daglige liv. Jeg tilpasser og
bearbeider disse inn i en helhet.

ORNAMENTER

Når dere leter nysgjerrig og oppdager min kunst, vil dere se små ornamenter i de fleste
verkene.
Noen av dem støper jeg selv.
I tillegg til originale smykkedeler er det brukt en spesiell type leire, som jeg bearbeider på
min egen måte.
Gullfarge er noe jeg bruker ofte. For meg representerer gullet det gode,de gyldne øyeblikk i
livet.

IMPULSER

Mange av elementene har jeg brukt som symboler for å formidle budskapet i tavlen. Så er
det skjønnheten. Jeg tror skjønnhet har en større påvirkning på oss enn det vi forstår. Jeg
søker skjønnhet i all min kunst. Det er så mye i verden som ikke oppleves som positivt, så
jeg prøver å balansere inntrykkene fra omverdenen med min kunst. For meg er det viktig å
bidra til å kunne gi både andre og meg selv gode impulser.

SPIRITUALITET - SAMHØRIGHET - SKJØNNHET

Gjennom å arbeide med mine verker, og å stille dem ut, ønsker jeg å dele denne
opplevelsen av spiritualitet, samhørighet og skjønnhet.

Jeg håper jeg kan inspirere til en indre opplevelse av gjenkjennelse hos dere som
nysgjerrige vesener.

 

 Birgitt Gjerpe Portrett Middelalderstil 3 s

Velkommen til Middelalderstil
Kunsthåndverker
Birgitt H Gjerpe Underskrift Middelalderstil

 

KONTAKT
Hertug Guttorms Gate 18A
3111 Tønsberg
Tlf: +47 97153548