TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Black Magic Woman

42 cm x 29 cm
En sang med fengende rytmer, som forteller om kjærlighetens mange aspekter: tilhørighet, sjalusi, begjær, smerte og sorg, men også om ufullendt og destruktiv kjærlighet.

Sangen er opprinnelig skrevet av Peter Green, men er mest kjent gjennom Santanas kraftfulle stemme og sang.
Senere har den blitt regnet som en av de store gitarklassikerne, og en rekke gitarister har gitt ut sine versjoner av sangen.

Got a black magic woman
Got a black magic woman
I've got a black magic woman
Got me so blind, I can't see
That she's a black magic woman
She's trying to make a devil outta me

Don't turn your back on me, baby
Don't turn your back on me, baby
Yes, don't turn your back on me, baby
Stop messing 'round with your tricks
Don't turn your back on me, baby
You just might pick up my magic sticks

Got your spell on me, baby
You got your spell on me, baby
Yes, you got your spell on me, baby
Turning my heart into stone
I need you so bad, magic woman
I can't leave you alone

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles