TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Blue Castle

30x14
Et middelalderslott dekorert i vakre blåfarger og mye gull .

Ingen kommer inn, ingen går ut. Man kan bare fantasere om hvem som bor der.
Aktivitet sees gjennom vinduene, høylytt musikk med fengende rytmer høres ofte. Mon tro om det bor blå vesener der, med eller uten hale?
Det 3. Øyet titter ned på deg fra tårnet.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles