TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Burlesque

En burleque er et litterært, dramatisk eller musikalsk verk som er ment å være en karikatur, parodi eller teatralsk ekstagavanse.

Ordet henspeiler på det italienske ordet burla, som betyr spøk, latterliggjøring eller hån.
Betegnelse på en løssluppen, grovkornet komedie. En blanding av farse og opera.
Burlesque ble den viktigste musikkteatersjangeren på 1800 tallet. Den oppsto hovedsakelig i New York og spredte seg senere til Europa, mest i byene Wien, Paris og London. En av retningene ble kalt viktoriansk.
Kunstneren Toulouse Lautrec foreviget showene og dansen gjennom sine tegninger og malerier fra den kjente kabaretscenen Moulin Rouge i Paris .
Han ble viden kjent for denne kunsten.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles