TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Den Bevingede Løve

51 x 44,5 cm
Erkjennelsen av forgjengelighet og det levde liv har inspirert meg i dette verket.


Den Bevingede Løve er Venezias skytsengel. Å vandre i smale smug i denne byen gir en opplevelse
av mystikk og tilstedeværelse.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger Reiser
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles