TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Ekstase i India

17 cm x 16 cm
Tavlen ble laget etetr en reise til India våren 2020.Reisen og opplevelsen ga sterke inntrykk av blant annet enorm fattigdom og ekstrem rikdom.

Men det ga også en opplevelse av møte med en spennende gammel arkitektur som palasser, slott, moskeer, fargerike sarier og fantastiske og  vakre teaterkostymer.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles