TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

En Reise Til Inkariket

29x15 cm
Denne tavlen er en hyllest til Inkaene, som levde i Andesfjellene ca 1200-1535 e.Kr.

Jeg ble veldig tidlig opptatt av Indianere, og gikk jevnlig på besøk til dem i Historisk Museum i Oslo, hvor en utstilt indianerfamilie ga meg et innblikk i deres kultur og hverdagsliv.
I 1995 fikk jeg reise på et virkelig besøk til en liten landsby i Atacamaørkenen nord i Chile, som tidligere var en del av Inkariket.

Inkariket var sannsynligvis et av de største imperier i verden; en kulturelt avansert siviliasasjon. De dyrket Guder, hvorav Solen var den viktigste. Lamaen ble brukt som fraktdyr, kjøttet ble tørket og ullet omgjort til klær.

På tavlen ses også Inkakorset, Chakana, som representerer Inkaenes 3 verdener; Den Øvre, Den Midtre og Den Nedre Verden.
Sentrumshullet i korset representerer Inkas hovedstad Cusco (Peru).

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger Reiser
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles