TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Filippo Lippi

27 cm x 11 cm
Filippo Lippi var en italiensk maler i Renessanse-epoken. Hans malerier er kjent for å være nøyaktige i perspektiv og fulle av detaljer.

I sine siste leveår smykket han koret i Spoletos domkirke med fresker, et høydepunkt i hans livsverk.

I følge en kunsthistoriker levde han et omflakkende liv i noen år med mange eventyrlige opplevelser. Blant annet studerte Sandro Botticelli i et par år hos Lippi.
Til maleriet "Madonna and Child" fikk han hyret nonnen Margherita til å sitte modell .
De inngikk et forhold, som resulterte i sønnen Fillipino Lippi.

Mange av Lippis verker henger i dag i store anerkjente gallerier og museer i Europa, som F.eks Louvre og Uffizi.
Filippo Lippi ble født i 1406 i Firenze. Død i 1469 i Spoleto, Italia.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Portretter
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles