TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Fra Et Annet Sted

30 cm x 10 cm
Noen øyenstikkere er spesielt vakre og kommer langveisfra. Den kan egentlig ikke stikke, men har feilaktig fått navnet etter en gammel folketro.

Noen mener den er sendt fra oven som et tegn på at vi blir tatt vare på.
En legende sier at englene kan ri på deres rygger.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles