Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Glassmaleriet St.Olav

Hits: 236

36x15 cm
Dette glassmaleriet fra historien om St. Olav henger i Nidarosdomen.

Høymiddelalderens kirker og katedraler ble i stort antall utsmykket med glassmalerier i fantastiske vakre farger.

Glassmaleriene fremstilte ofte bibelske personer eller hendelser, og fylte rommet med med lys som spredte glassets røde, blå, gule og grønne nyanser over steinveggen og gulv .
Dette var en kunstform med høydepunktet på 11 -1200 tallet og senere, ikke minst i Frankrike, England og Tyskland , hvor byggingen av de gotiske katedralene samlet Glassmaleri fra hele Europa .
De fleste glassmaleriene i Nidorosdomen i dag er tegnet og utført av arkitekten og glasskunstneren Gabriel Kielland på begynnelsen av 1900 tallet.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Katedraler
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles