Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Hoffnarren

Hits: 79

30x11 cm
Narren er mest omtalt som gjøgler, klovn eller profesjonell spøkefugl.
Hoffnarren opptrådte gjerne på slott, hoff eller ved kongsgårder.
Flere hoffnarrer ble kjent som betydningsfulle personer gjennom sin vidd og intelligens, klokskap og visdom.

Hoffnarren sto for dumhet, galskap og barnslig naivitet. Dobbelthet, om man vil. 

William Shakespeare skildret hoffnarren bl.a. i "Kong Lear ".
Han fikk tillatelse til å rådføre kongen og var fritatt lover og regler , slik at han kunne snakke direkte til kongen. Slik kunne han si det ingen andre
turde, uten å bli straffet eller risikere livet.

Han var kongens frekke talerør og spilte en avgjørende rolle i politikken.
Oppgaven hans var også å more konger, fyrster og deres hoff, særlig under måltidene.

Narren var gjerne kortvokst og kledd i en særpreget drakt, ofte med bjeller. Tallet 11 var ofte narrenes magiske tall, og både menn og kvinner kunne være hoffnarrer.

Hoffnarren brukte sang , satire, sarkasme, akrobatikk, sjonglering og skuespill som metoder.

Skikkelsen er kjent fra mange kulturer og tider og tilhører middelalderen i Europa , men fantes også på 1800 -tallet i Italia.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles