Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Madonna

Hits: 111

Tavlen er inspirert av motivet “Madonna med Barnet”; et maleri skapt av en av de første humanistiske renessansekunstnerne, Sandro Botticelli (1445-1510).

Botticelli bodde og levde i Firenze igjennom hele sitt liv, og han var elev av Filippo Lippi (Se mer om Tavlen Filippo Lippi her). Boticelli ble også en av familien Medici’s dedikerte malere. Hans to mest kjente verker “Våren” og “Venus’ Fødsel” henger i Ufficagalleriet i Firenze. Boticelli døde i fattigdom, selv om han tidligere var begunstiget.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles