TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Masken Taler Men Fortier 2


Et fenomen som gjelder personer som framstår som sjarmerende, sympatiske og med vinnende vesen, men holder tilbake viktig, relevant informasjon. Bak masken skjuler det seg noe som ikke skal fram i lyset.

Det kan være politikere, statsmenn, personer i rampelyset eller mektige personer.
De kan opptre som de mest fantastiske mennesker, men er egentlig ute etter egen vinning.
I realiteten har de et splittet budskap.
Gode på å formidle, bruke store ord, gestikulere og er rask med replikkene

Hva er det masken skjuler?
Eller ikke sier, men fortier.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles