TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Maskerade 2

Str.: 15,5 cm x 11,5 cm.
Tema: Masker har vært brukt siden oldtiden til å framstille det guddommelige, det latterlige eller det demoniske. Den har en ekspressiv kraft, og er mye brukt i ritualer, teater og maskerader.

Farger: Sølv, svart, fiolett, gull og div. nyanser av turkis og blått
Materiale:
Leire, treramme, støpt maske (gips), maling, perler, snor, tekstil, metallbånd og smykker

OM MASKEN:
Maskene har en ekspressiv kraft og er mye brukt i teater. Deres enestående, rigide, abstrakte og uforanderlige form synliggjør bevisste og ubevisste sider av den menneskelige natur og dens verden.

Maskene hadde alltid en bestemt hensikt, og man må derfor trekke den slutning at forfedres jordeliv og åndeliv var bestemmende for maskenes bruksmåte.
En maskerade er en festlig begivenhet der deltakerne opptrer med maske og tilhørende kostyme.

Den vanligste formen er maskeradeball. Mange steder finnes en maskering, hvor parader er en del av et karneval. En av de mest kjente karnevalene i verden finner årlig sted i Venezia i februar/mars. Karnevalet har en lang historisk tradisjon. I 1268 ble hendelsene fra årets karneval nedskrevet.

I våre dager blir det årlig arrangert maskekonkurranse, workshops, forestillinger, interaktive historier m.m.
I Europa, kanskje spesielt i Italia finns det mange maskeverksteder.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles