Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Nidarosdomen II

Hits: 114

Mål: 40 x 26 cm.
Nidarosdomen er bygget opp av elementer fra katedralen Nidarosdomens historie.

I 1031 ble det bygget som et kapell til minne om St.Olav, som ble et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa. På 1100-tallet startet byggingen av den kirken vi ser i dag. St.Olav ble født ca 993 og døde i slaget på Stiklestad i 1030. Han ble helligkåret ett år etter sin død og gravlagt i Nidarosdomen.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles