TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Notre Dame Katedral

Mål: 47 x 15 cm
Inspirert av katedralen Notre Dame og Jeanne d'Arc sin historie. Katedralen ble ferdig bygget ca år 1345, og navnet betyr "Vår Frue".

Notre Dame brant siste gang i 2019. Jeanne d'Arc ble født i 1412. Under 100 års krigen mellom England og Frankrike ble hun hærfører og kledd i hvit rustning. Jeanne d'Arc ble brent på bålet i Rouen, da hun i en alder av 19 ble anklaget for hekseri og trolldom.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Katedraler
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles