TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Prinsesse Kristina av Tunsberg

Mål: 36 x 24 cm
Tavlen måler 36 x 24 cm og er inspirert av Prinsesse Kristina, datter av Haakon Haakonsen, som reiste til Spania og giftet seg med broren til Kong Alfonso X. Hun døde fire år etter. Hennes sarkofag befinner seg i Covarrubias i Spania.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger Tønsberg
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles