Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Siena

Hits: 75

Mål: 36 x 22 cm
Inspirert av Katedralen i Siena og Katarina av Siena. Katedralen ble ferdig i 1348.

Bygget i blant annet sort og hvit marmor. Katarina ble født i 1347 i Siena, og var nest yngst av 25 barn. Dominikansk nonne og kirkelærer, som holdt taler offentlig og rettet sterk kritikk mot kirkelige og politisk ansvarlige. Kanonisert i 1461.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Katedraler
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles