Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Tag:

#Katedraler

36x15 cm
Dette glassmaleriet fra historien om St. Olav henger i Nidarosdomen.

Read more

Mål: 44 x 28 cm
Pilegrimsmerke fra katedralen St. Olav. i 1031 ble det bygget som et kapell til minne om St. Olav. Katedralen ble et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa.

Read more

Mål: 47 x 15 cm
Inspirert av katedralen Notre Dame og Jeanne d'Arc sin historie. Katedralen ble ferdig bygget ca år 1345, og navnet betyr "Vår Frue".

Read more

Mål: 36 x 22 cm
Inspirert av Katedralen i Siena og Katarina av Siena. Katedralen ble ferdig i 1348.

Read more