TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Tag:

#Reiser

51 x 44,5 cm
Erkjennelsen av forgjengelighet og det levde liv har inspirert meg i dette verket.

Read more

29x15 cm
Denne tavlen er en hyllest til Inkaene, som levde i Andesfjellene ca 1200-1535 e.Kr.

Read more