TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Våren

30 cm x 12 cm
Litt kaldt, litt varmt
Kjølige netter
Varmere dager
Lyset - mer lys

Etter mørket,
vinteren forsvinner dag for dag

Kontrastene
Min beste tid er våren
En magisk årstid
Alt skjer så fort, så energisk, så full av håp

"Jeg vil opp, ut, jeg vil fram"
Nytt liv, eller er det egentlig nytt?
Er det ikke nytt liv som springer ut fra en gammel stamme, røtter, grener?

Som ungdommen, som hemningsløst hengir seg til nye muligheter. 

Sansene blir stimulert. 
Lyser og funkler, skinner

Rotsystemet er knyttet til Moder Jord
Alt liv er i konstant forandring

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles