TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

York Katedral

Mål: 47 x 15 cm
York omhandler Kong Richard III og Kong Henrik VII. Temaet og tavlen er inspirert av Birgit H.Gjerpes reise til denne katedralen, som er Nord-Europas største gotiske katedral.

Den ble bygget ferdig i 1472 og har 128 vinduer med mange glassmalerier. Kong Richard III (Plantagenet) og Kong Henrik VII (Tudor) kjempet om tronen under rosekrigen, som varte i 30 år.

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles