TAVLER

Middelalderstil Tavler av Birgitt H.Gjerpe

Teknikken Birgitt bruker er av noen referert til som mosaikk, men debatten er pågående om hvilken kategori som beskriver hennes kunstverk riktig. Det er kanskje ikke nødvendig å kategorisere  hennes verker, men for forståelsen sin del kan man lene seg i denne retningen for å tegne et godt bilde av teknikken som brukes.  Ordet "tavler" har i utviklingsfasen vært det gjengående beskrivende ordet på verkene, som skapes med møysommelig omtanke og med blikk på detaljer som underbygger historien i de valgte temaene.

Mer Om Middelalderstil

Young Woman

44x27 cm
Tegning av Leonardo Da Vinci.Han ble født i 1452 og var en av de største og mest mangesidige begavelser europeisk kultur har hatt.

Han var blant annet maler, billedhogger, ingeniør og vitenskapsmann.
Mange av hans sitater er brukt i ettertid;

"Det oppstår Tomhet der Håpet dør"

Rate this article 0 Vote
Tagged under: Fortellinger
M

Middelalderstil

Rate this article 0 Vote

Related Articles